İNŞAAT ÖNCESİ MİMARİ PROJENİN HAZIRLANMASI :

 İnşaat öncesinde mimari projelerde inşaat hakkında bilgilerin alınması gereklidir. İnşaat öncesi proje etüt çalışması 3 madde de incelenmektedir.

1. Araştırma
2. İnceleme
3. Projelendirmeaşaması ile birlikte bina hakkında uyulması gereken kuralları belirler.

1.ARAŞTIRMA :  

1.A. İmar Durumu : Yapının şehir imar planı yönetmeliği ve imar kanununa göre nasıl yapılcağını ifade eden ( İmar Durumu Belgesi ) belgedir. Belediye sınırları içinde olsun yada olmasın isteğe göre yapılamaz. Yapının kat sayısı, ölçeği, yoldan çekme mesafesi, yapı nizamı ( bitişik-ayrık-blok ) hakkında bilgiler imar durumu ile belirlenir. İmar durumu arsa arsa belediye sınırları dahilinde ise belediyeye dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçe verilmesiile konu hakkında bilgiler alınır. Arsa imar planı haricinde ise imar yasasına göre yapımına başlanır.

2. İNCELEME :

Arsa üzerinde yapılması gereken incelemedir. Arsanın yeri – konumu, jeolojik bilgiler, topografik durum, yön belirlemesi, iklim, bölgeye ait kullanılan malzeme hakkında bilgilerin incelenmesidir.Bu bilgiler önemli olup, projelendirme bu bilgilere göre hazırlanacaktır.

3. PROJELENDİRME :

Araştırma ve inceleme raporları hazırlandıktan sonra proje etüt çalışması yapılır.Ön taslak ( karalama ) üzerinde belirlenir ve geliştirilir.Hazırlanan ön taslak çalışmasına göre vaziyet planı hazırlanır. Fonksiyonlarına göre ön taslak planları oluştukça görünüş ve kesit aşamasına geçilir.Yapılan tüm detay taslak aşamalarının belirlenmesi ve kesin taslak oluşunca, detaylandırma projesi ile birlikte projelendirme de bitmiş olur. Projelendirme için, bina bilgileri yanında malzeme, statik gibi teknik bilgilere de sahip olunması gereklidir.Oluşturulan tüm teknik bilgiler ile fonksiyonel, uygulanabilir, amacına uygun bir binaya ait inşaat bilgisi kesinlik kazanır.

A4